Hrvatski grbovi - povijest i njihovo značenje

Kao što je svima poznato da se Hrvatski grb kroz povijest mijenjao, to nije slučaj samo kod Hrvatske več i u ostalim zemljama. To se večinom događa dolaskom novog vladara, nakon nekog rata, gubljenjem ili dobivanjem nekog teritorija ili se jednostavno promjeni bez ikakvog pravog razloga. Grb je simbol neke nacije i zato je jako važna. Ovdje možete saznati nešto više o svom grbu, koje su se greške događale prilikom mijenjanja i od kuda zapravo potječe šahovnica...

 

>>više<<

____________________________________________________

Pobjeda Tuđmana - poraz masonerije i stvaranje Hrvatske

Franjo Tuđman
Franjo Tuđman

Danas mnogi o prvom predsjedniku Republike Hrvatske, Franji Tuđmanu imaju dobro mišljenje. Dok ga neki prozivaju izdajnikom i komunistom. Možemo reći da je imao i dobre i loše strane. Loše je u to me što je dopustio da Vukovar padne na način da nije poslao pomoć. Još postoji teorija da je srbima prodao Bosansku Posavinu naredivši povlačenje iz tih prostora itd.

Dobro je što je mnogo pridonjeo u stvaranju neovisne Hrvatske žalosno je što je ostala u granicama SRH itd.
Gledajući drugu stranu, Franjo Tuđman je puno donio problema masoneriji i "vladarima svijeta". Tako što im je pomutio planove stvorivši RH...

>>Saznajte više ovdje<<

____________________________________________________

Tko se sve nalazi na piramidi?

Pokušajmo sastaviti piramidu »vladara svijeta«. Postavljena je na podanički svijet u kojem je pojedinac programiran u robota s matičnim brojem, a uskoro i s ugrađenim čipom. Njegov mozak upravljan je valovima programiranih medija koji su u isključivom vlasništvu svjetskih gospodara. On postaje poslušnik (uglavnom nesvjestan) svojih gospodara i vjerni izvršitelj onoga što se od njega očekuje, pritom misleći kako je važan čimbenik koji o nečemu odlučuje. Takav pojedinac je veliki pobornik svjetske globalizacije koji u njoj vidi planetarnu demokraciju umjesto zastrašujućeg despotizma. Odbacuje svoju državu i svoju naciju kao neprihvatljiv okov koji ga guši, odbacuje svoju vjeru koja ga sputava. Postaje internacionalni ljevičar, liberalni Europljanin, u sebi vidi važnog demokrata i borca za prava, a u stvari je tek tada ostao bez ičega, bez duše, Boga i domovine, a umjesto »važnog demokrata« postao je tek programirani mali čip u žrvnju »vladara svijeta«. 
>>više<< 

 

Ostale zanimljive teme:
>>Bilderberg<<

 

>>Okrugli stol<<

 

>>Komitet 300<<

 

 

____________________________________________________

Tko je protiv poslanika Muhameda?

Kada je 1993. godine Izrael odlučio prihvatiti stotinjak izbjeglica Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine, počela je prava hajka na njih. Najviše su u tome prednjačili Gershon Kaponija, predsjednik židovskog Udruženja iseljenika iz Jugoslavije i novinar Raul Teitelbaum, također iseljenik iz Jugoslavije. Ne samo da su ponovili konstataciju da je dio Palestinaca porijeklom iz Bosne i pitali zašto bi Izrael skrbio o svojim neprijateljima, nego su dali naslutiti da je sasvim izvjesno da je netko od tih izbjeglica potomak zloglasne divizije Handžar koja je u Drugom svjetskom ratu vršila zločin prema Židovima. Na taj način podsjećali su izraelsku i svjetsku javnost da su Muslimani (Bošnjaci) neprijatelji Židova i Srba, a da su iz toga razloga Srbi istinski prijatelji Židova.
  >>više<<

____________________________________________________

Što su masonska društva

Tko su i što su slobodni zidari? Kakva je to organizacija, sekta, kakvo je to društvo i zašto je tajno? Kako su nastali i kakvi su im ciljevi? To su samo neka pitanja koja će si usput postaviti običan čovjek, smatrajući to tajno društvo potpuno nebitnim u suvremenom životu, ostatkom nekih prošlih mračnih vremena. Istina je upravo suprotna. Slobodni zidari ili masoni su svuda oko nas, a njihove organizacije apsolutni su gospodari medijskog, gospodarskog, financijskog, znanstvenog, umjetničkog i drugog područja u gotovo svim državama svijeta. Ako želimo pogledati u Enciklopediju Leksikografskog zavoda i potražiti riječ »slobodni zidar« ili »mason«, ostat ćemo zatečeni jer takvi pojmovi ne postoje. Zašto?

>>više<<

____________________________________________________

Inkvizicija - najveća pogrješka Vatikana?

Dali je Inkvizija najveća pogrješka Vatikana? Ovdje možete otkriti pravu sliku Inkvizicije, tko ju je pokrenuo i koji je bio glavni razlog. Tu ćete otkrit kako su ostali iskorištavali tu Inkviziciju...
>>više<< 

____________________________________________________

Sveta Stolica nasuprot "Vladarima svijeta"

Pročitajte o dugotrajnoj borbi između dobra i zla, Crkve i Masona. Ne ispričana istina koja se skriva od očiju javnosti...
>>više<< 

____________________________________________________

Hrvatska i katolička Crkva (odlomci iz knjige "Vladari svijeta")

Vladari svijeta
Vladari svijeta

Ovdje pročitajte zanimljive događaje koje su se događale u Hrvatskoj. Dugo skrivena istina kako je u nekoliko navrata pokušano odvojiti hrvate do Svete stolice...

>>više<< 

____________________________________________________

Berlin pao, Odžak nije!

Sveukupno je tu bilo četiri tisuće vojnika, jer se skupina hrvatskih vojnika pod zapovjedništvom Ibrahima viteza Pjanića isto našla u Odžaku, nakon što je onemogućen odlazak na zapad. U pokušajima da se iznađe barem približna istina o događanjima tijekom Drugog svjetskog rata na ovim prostorima, ali i poslije, bitnu ulogu ima priča o bitci za Odžak koja je potrajala gotovo tri tjedna nakon službeno završetka rata, predajom njemačkih oružanih snaga. 

_____________________________________________________________

 

 

>>više<<


-Illuminati- tajne sekte, zlobni vladari svijeta

Oduvijek mislite da je ovaj svijet savršen i da se sve što se dešava obljavjuje na TV ili na internetu. Sigurno još i danas mislite da današnji političari i mediji govore istinu. Nažalost morat ću vas iznevjeriti. Ovaj svijet je več unaprijed isplanirat, tako da svaki veći događaj (misli se na ratove i ubistva) isplaniran od strane tajnih društava koji "tiho" vladaju svijetom. 

_________________________________

 

>>više<<

Nezavisna Republika Dalmacija?

U današnje vrijeme u kojem živimo formiraju se sve više i više nove državice koje su nekada bile pokrajine nekih država. Kod nas se več dogodio takav slučaj, a to je Bosna i Hercegovina.

   __________________________________________

 

>>više<<

 

 

 

Bošnjački grb

Jel vam poznat ovaj grb? Sigurno da vam je poznat. Neki će od vas reči da je to grb Bošnjaka (muslimana) u BiH. To je grb Kotromanića. Po meni to nije grb samo od njih, več od svih ljudi koji žive u BiH. Ali moramo biti svjesni da bošnjak, bosanac, musliman nije nacija. Nepriznajem ni Bosnu kao državu jer za mene Bosna je jedna od pokrajina Hrvatske, barem je nekad bila.

____________________________

 

>>više<<

 

Bosna i Hercegovina u povijesti Hrvata

Nakon propasti zapadnoga Rimskog carstva god. 475., neko su vrijeme vladali rimskom Dalmaci­jom Germani. Bizantski car Justinijan I. (527.—565.) ratujući s Gotima od god. 535. do 555. uspostavio je vlast istočnoga Bizantskog carstva u Dalmaciji i u ve­likom dijelu ostaloga zapadnog carstva.

________________________________

 

>>više<<

Dolazak Hrvata na Jadran i njihovo naseljenje današnje BiH

Na osnovu hrvatske narodne predaje i pisanih službenih spomenika u carskomarhivu u Bizantu, car Konstantin VII. Porfirogenet (905.—959.) u svom djelu » O upravi carstvom« potanko je opisao dolazak Hrvata na Jadran i njihovo naselenjerimsko-bizantskih pokrajina. On kaže, da je tadašnji bizantski car Heraklije L (610.—641.) najprije izdao »zapovije (prostaksis), da Hrvati otpočnu borbu s Avarima, naravno uz obećanje, da će im dati zemlje, koje osvo­je. 

________________________________

 

>>više<<

Pokrštavanje Hrvata

Vijesti što ih o pokrštavanju Hrvata donose car Konstantin VII. u djelu De administrando imperio i Toma Arhiđakon u svome djelu ne smiju se shvatiti doslovno. 1. proces pokrštavanja i proces stapanja zatečenog domaćeg stanovništva s doseljenim Hrvatima bili su dugotrajni i odvijali su se vrlo sporo. Potvrđuje to i arheološki materijal sa starohrvatskih grobalja i pisani izvori. 

____________________________

 

>>više<<

Karta Hrvatske kakva bi trebala biti

Ponekad mi je žao vidjeti ovakvu kartu Hrvatske. Za mene je to netočna karta iako su je svi priznali takvu kakva jest. Žalosno je vidjeti da ljudi u Hrvatskoj sve više zaboravljaju ostala područja koja bih trebala biti u sastavu cjelokupne Hrvatske.

___________________________

                                                                                   >>više<<

Povijest Posavine

Bosanska posavina na prostoru veličine oko 2650 četvornih kilometara obuhvaća devet općina: Bosanski Brod, Derventu, Doboj (Komaricu), Odžak, Bosanski Šamac, Modricu, Orašje, Brčko i Gradačac (Tramošnicu). Ove općine cine prirodni prostor uz desnu stranu rijeke Save, od Dubočca do Brčkog, na kojem je pretežito živjelo hrvatsko pučanstvo. Sebe su nazivali Posavcima. 

______________________________   

>>Više<<